Dyrere fagforeninger

Regerings nye indgreb i økonomien har konsekvenser for medlemmer af fagforeninger og a-kasser på flere måder. Det er nok ikke forbigået nogle, at dagpengeperioden er forkortet fra 2 til 4 fire år. Hvor mange, der rammes af dette vides ikke helt præcis, men alene i Københavns Kommune anslås det at ramme mindst et par tusind. I en tid med mange arbejdsløse og få nye job rammer det de ledige ekstra hårdt. Omvendt viser undersøgelser, at selv i disse tider finder mange nyt job allerede indenfor de første 3 til 6 måneder, efter de er blevet ledige. De Radikale bakker om indgrebet, og dermed er der ikke udsigt til, at det bliver omgjort, selv hvis der skulle komme ny regering efter næste valg.

Foruden indgrebet i dagpengeperioden er der også blevet lagt loft ved fradraget for kontingent til fagforeninger. Loftet er sænket til 250 kr. pr. måned. Det rammer særligt de traditionelle fagforeninger, der med egne a-kasser altså rammes dobbelt hårdt. Dels er det alt andet lige blevet mere uattraktivt at være medlem af a-kasse, og dels dyrere at være medlem i en fagforening. De “gule” fagforeninger som f.eks. Det Faglige Hus er derimod relativt bedre stillet.

Venstrefløjen kalder indgrebene for et bevidst angreb mod fagbevægelsen, i mens særligt ændringen i dagpengereglerne hyldes blandt mange økonomer og i erhvervskredse, hvor der længe har været ønske om reformer i dagpengesystemet. “Never let a good crises go to waste!” er det engang blevet sagt, med henblik på, at det ofte i krisetider er lettere at trumfe upopulære politiske beslutninger igennem, fordi der er større forståelse blandt befolkningen for at ”noget må gøres”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>